Przejdź do treści Przejdź do menu

Kontrast: C1 C2 C3 C4

Rozmiar czcionki: A A+ A++

SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Strona główna


Dane teleadresowe

W związku z modernizacją hydroforni 24.02.2022r.(czwartek) w m. Cerkwica i Mojszewo nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 9-10.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


W ZWIĄZKU Z AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MODLIMOWO W DNIU 25.11.2021R. NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY OD GODZ. 8 – 15.


Uwaga!

W DNIU 12 LISTOPADA 2021 r. (piątek) ZAKŁAD KOMUNALNY BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                                                       

16.11.2021r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. 8-15 z powodu modernizacji hydroforni Cerkwica dot.m. Cerkwica, Mojszewo.


 

Dnia 01.09.2021 z powodu awarii sieci energetycznej nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Cerkwica i Mojszewo. Planowany czas usunięcia awarii do godz. 16. Za powstałe niedogodności przepraszamy.


Dnia 25.08.2021 wystąpiła niespodziewana przerwa w dostawie wody z powodu awarii zaworu na Hydroforni w Cerkwicy. Prace dot. usunięcia nieprawidłowości trwają. Za utrudnienia przepraszamy.


OD 18.08.2021 telefon o nr. 500 012 825 ponownie dostępny. Zapraszamy do kontaktu


                         Telefon komórkowy

                                                                                                                       

 

Biuro 500 012 825

 


            Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach informuje, że w związku z pracami na hydroforni w Cerkwicy dot. jej modernizacji w miejscowości Cerkwica oraz Mojszewo w dniu 10.08.2021r. (wtorek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców ww. miejscowości.

Planowane godziny wstrzymania dostawy wody od 800 do 1500

Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.


04.06.2021r. ( piątek po święcie Bożego Ciała) Zakład Komunalny NIECZYNNY


Numer konta

85 937600010010153420050001


 

Uwaga!

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS -  CoV – 2,  nie będą dokonywane odczyty wodomierzy.

W związku z powyższym proszę o podawanie odczytów wodomierzy pod koniec każdego parzystego miesiąca na adres mailowy   kadry.zgkkarnice@wp.pl  lub sms-em na telefon komórkowy zakładu 500 012 825.

W celu  uzyskania informacji dotyczących zakładu Klienci mogą udostępnić swój numer telefonu komórkowego.


OGŁOSZENIE

w sprawie nielegalnego poboru wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach nierzadko spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody, czy nielegalnego odprowadzania ścieków.

By jednak zmniejszyć do minimum przypadki kradzieży tego typu potrzebne jest również zaangażowanie wszystkich Odbiorców – skala bezumownego korzystania z wody i bezumownego zrzutu ścieków ma wpływ na wysokość ponoszonych przez wszystkich odbiorców opłat za wodę ścieki.

Przypominamy, że :

- z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art.28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.2006 rok, nr 123, poz.858) :

- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy

- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

- nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy  ( art.28 ust.4 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz.U.2006 rok, nr 123, poz.858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać :

  1. telefonicznie : nr 91 38 680 89 , 500 012 825 lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta ZGK

Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków.

Ponadto przypomina się, że :

odbiorcy będący na ryczałcie zgodnie z zawartą umową mają naliczane opłaty tylko na cele domowe, w przypadku korzystania do innych celów należy również zgłosić i ustalić normę.


 

OGŁOSZENIE

w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów z sieci wodociągowej w godz. od 6:00 do 22:00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystywanie jej w pierwszej kolejności do zaspokajania potrzeb socjalno- bytowych. Panująca susza i upały zwiększają zapotrzebowanie na wodę , a podlewanie ogródków działkowych, terenów zielonych czy napełnianie basenów drastycznie zmniejszają zapasy wody powodując realną możliwość spadku ciśnienia w sieci a tym samym problemy z zapewnieniem ciągłości i niezawodności dostaw wody z urządzeń wodociągowych.

Lekkomyślne zużywanie wody do podlewania trawników, ogrodów i upraw rolnych może spowodować braki w studniach i sieci wodociągowej. Efektem takich działań część mieszkańców może być pozbawiona wody do celów spożywczych i socjalno- bytowych.

Apeluję  o rozsądek i zastosowanie się do w/w zakazu.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karnicach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach ul.  Nadmorska 10 72-343 Karnice
Dni i godziny otwarcia placówki:

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel : +48 91 38 68 089
Fax : +48 91 38 68 089
E-mail: zgkkarnice@wp.pl
Adres strony www: www.bip.zgk.karnice.pl
Numer rachunku bankowego: 85 937600010010153420050001
NIP: 857 190 92 51
Regon: 811684373
Kierownik: Piotr Strojek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Piotr Strojek 12-10-2017 15:44:12
Wytworzył dokument: Klaudia Jankowska 12-10-2017
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Jankowska 23-02-2022 12:31:18